58 de licee agricole merg la MADR și 116 locuri în Consiliile de administrație

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a preluat responsabilitățile în domeniul învățământului agricol, o dată cu modificarea Legii învățământului din luna aprilie a acestui an. În luna iunie, a fost definitivată lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, printr-un ordin comun al ministrului educației naționale, Ecaterina Andronescu, și al ministrului agriculturii, Petre Daea. În anul școlar 2019-2020, vor exista 58 de licee cu specialitate majoritar agricolă și, probabil, și în următorii trei ani, până la viitoarea actualizare a listei, așa cum se stipulează în Legea nr. 57/2019 de modificare a Legii educației naționale nr. 1/2011. Cifra a scăzut considerabil din anul 1997, când în România existau peste 230 de licee agricole. Aceasta a fost o consecință a reformelor din sectorul agricol și a transformărilor ce au avut loc pe piața forței de muncă, inclusiv la nivelul veniturilor care au înclinat balanța către alte meserii. Însă pe măsură ce agricultura a început să devină o țintă pentru investitori, deficitul de forță de muncă din domeniu s-a adâncit, în special în privința personalului calificat.

Ministerul își propune să dezvolte baza materială a școlilor 

Ministerul Agriculturii primește două locuri în Consiliul de administrație al fiecărui liceu agricol, al cărui număr de membri a fost mărit, prin legea din aprilie, special pentru MADR.

Astfel, 116 persoane desemnate de ministerul agriculturii vor trebui, în principal, să monitorizeze activitatea școlilor de profil, din punctul de vedere al calității actului educațional, să propună măsuri de îmbunătățire și să urmărească planul investițional, simultan cu asumarea publică pentru performanțele unității de învățământ.

Conform legii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va susține finanțarea cheltuielilor aferente înființării de noi specializări sau calificări profesionale în domeniul agriculturii, în raport cu necesitățile pieței, și a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol. De asemenea, poate propune guvernului alocarea unor noi cifre de școlarizare, adaptate la cerințele pieței.

Însă cea mai interesantă prevedere a legii, care ar putea să constituie, într-adevăr, un avantaj pentru învățământul agricol, este asigurarea bazei materiale a unităților de învățământ, prin atribuirea de terenuri agricole, de minimum 10 hectare, din fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliilor locale sau din alte surse, liceelor care nu au în proprietate sau în administrare terenuri agricole în extravilan.

Preluarea liceelor agricole de către MADR a generat optimism, în mediul de profil, stimulat de așteptările privind creșterea finanțării în aceste unități de învățământ și, implicit, a instruirii tinerelor generații de agricultori. Sunt, însă, și sceptici care nu se așteaptă, automat, la o creștere a nivelului de pregătire a elevilor.

Rămâne de văzut dacă această mutare va avea și un avantaj practic pentru sectorul agricol, o ramură a economiei românești cu potențial de creștere, sau va fi doar o nouă schimbare a legii învățământului, acompaniată de câteva locuri în Consiliile de administrație. Să mai amintim că toate reformele din domeniul educației au condus, până acum, doar la un număr impresionant de instituții cu atribuții în domeniul educației: Ministerul Educației Naționale, sub diversele lui denumiri, de-a lungul ultimelor decenii, Agenţia de Credite şi Burse de Studii; Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor; Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic; Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltarii și Inovării; Autoritatea Națională de Cercetare Științifică; Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării; Institutul de Științe ale Educației; Centrul Național de Evaluare și Examinare; Autoritatea Națională pentru Calificări; Comisia Naţională a României pentru UNESCO; Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; Centrul European pentru Învățământul Superior și, bineînțeles, cele 42 de inspectorate județene. La toate acestea se adaugă, acum, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nu este exclus ca și direcțiile agricole județene să se implice în sistemul de educație local, la nivelul liceelor de profil.

Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 4215/296/2019

 

Denumirea unității de învățământ Județul Adresa
1. Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj ALBA Str. Piața 1848 nr. 3, Blaj
2. Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud ALBA Str. Vasile Lucaciu nr. 42, Ciumbrud
3. Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer BRAȘOV Str. Brașovului nr. 160A, Prejmer
4. Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași DOLJ nr. 219, Petre Baniță, Călărași
5. Liceul Tehnologic nr. 1 Cudalbi GALAȚI Str. Ștefan cel Mare nr. 247, Cudalbi
6. Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu HUNEDOARA Str. Independenței nr. 47, Geoagiu
7. Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini MARAMUREȘ Str. Victoriei nr. 2, Seini
8. Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia NEAMȚ Str. Alexandru cel Bun nr. 115, Horia
9. Colegiul Agricol „D. P. Barcianu” Sibiu SIBIU Str. Banatului nr. 2, Sibiu
10. Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timișoara TIMIȘ Aleea Pădurea Verde nr. 5, Timișoara
11. Liceul Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu” Tulcea TULCEA Str. Isaccei nr. 104, Tulcea
12. Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară ARAD Str. Lucian Blaga nr. 15, Arad
13. Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeș ARGEȘ Str. Basarabilor nr. 15, Curtea de Argeș
14. Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut BACĂU Str. Principală nr. 645, Sascut
15. Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta BIHOR Str. Șarcadului nr. 1, Salonta
16. Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai BIHOR Str. Matyas Hunyadi nr. 43, Valea lui Mihai
17. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Drumul Tărpiului nr. 21
18. Liceul Tehnologic Agricol Beclean BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Piața Libertății nr. 2, Beclean
19. Liceul „Demostene Botez” Trușești BOTOȘANI Trușești
20. Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni BOTOȘANI Str. Principală
21. Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani BOTOȘANI Str. Călugăreni nr. 9, Botoșani
22. Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila BRĂILA Str. Râmnicu Sărat nr. 127, Brăila
23. Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” BUZĂU Str. Crizantemelor nr. 17, Buzău
24. Liceul Tehnologic Agricol Smeeni BUZĂU Str. Principală nr. 677, Smeeni
25. Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oravița CARAȘ-SEVERIN Str. Cloșca nr. 10, Oravița
26. Liceul Tehnologic „Sandu Aldea” Călărași CĂLĂRAȘI Prelungirea București nr. 10, Călărași
27. Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea CĂLĂRAȘI Str. Nicolae Titulescu nr. 5, Fundulea
28. Colegiul „Emil Negruțiu” Turda CLUJ Str. Agriculturii nr. 27, Turda
29. Liceul Tehnologic „Pontica” Constanța CONSTANȚA Str. I. C. Brătianu nr. 248, Constanța
30. Liceul Tehnologic „Apor Peter” Târgu Secuiesc COVASNA Str. Școlii nr. 11, Târgu Secuiesc
31. Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase” Tărtășești DÂMBOVIȚA Str. Independenței nr. 110, Tărtășești
32. Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găești DÂMBOVIȚA Str. Argeșului nr. 2, Găești
33. Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci GALAȚI Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107, Tecuci
34. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni GIURGIU Călugăreni
35. Liceul Tehnologic Bârsești Târgu Jiu GORJ Localitate componentă Bârsești nr. 8, Târgu Jiu
36. Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac” Gheorgheni HARGHITA Str. Lacu Roșu nr. 149, Gheorgheni
37. Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” Armășești IALOMIȚA Str. Bisericii nr. 35, Armășești
38. Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava IAȘI Str. M. Kogălniceanu nr. 38, Miroslava
39. Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu Podu Iloaiei IAȘI Str. Națională nr. 88, Podu Iloaiei
40. Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași IAȘI Str. M. Sadoveanu nr. 41, Iași
41. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești ILFOV Bd. I. C. Brătianu nr. 1B, Brănești
42. Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” Șimian MEHEDINȚI Str. Gării nr. 1, Șimian
43. Liceul Tehnologic Halânga MEHEDINȚI Calea Târgu Jiului nr. 2, Halânga
44. Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin MUREȘ Str. Râului nr. 16, Reghin
45. Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș MUREȘ Str. Călărașilor nr. 108, Târgu Mureș
46. Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal OLT Caracal
47. Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești” Valea Călugărească PRAHOVA Str. Viticulturii nr. 179, Valea Călugărească
48. Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei SĂLAJ Str. Simion Bărnuțiu nr. 11, Șimleu Silvaniei
49. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor SUCEAVA Str. Principală nr. 88, Dorna Candrenilor
50. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria TELEORMAN Str. Libertății nr. 69, Alexandria
51. Liceul Tehnologic Emil Racoviță Roșiori de Vede TELEORMAN Str. I. L. Caragiale nr. 7, Roșiori de Vede
52. Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele TELEORMAN Str. Oituz nr. 11, Turnu Măgurele
53. Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin TIMIȘ Str. Principală nr. 202-203, Lovrin
54. Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși VASLUI Str. M. Kogălniceanu nr. 17, Huși
55. Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani VÂLCEA Drăgășani
56. Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani VRANCEA Str. Cuza Vodă nr. 46, Focșani
57. Liceul Tehnologic Odobești VRANCEA Str. Ștefan cel Mare nr. 42, Odobești
58. Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” București MUNICIPIUL BUCUREȘTI Bd. Ficusului nr. 20-26, București

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

FermierinRomania @ Instagram