Comunitatea Forestierilor solicită o poziție oficială față de cifrele false privind tăierile ilegale

Propagarea în spațiul public a unei cifre de 20 de milioane metri cubi, volum de masă lemnoasă taiată ilegal anual din pădurile României, inclusiv în media internațională, neasumată oficial de nici o instituție a statului român, constituie un atac la adresa industriei lemnului din România, cu scopul de a afecta exporturile acestei industrii, care aduce un aport pozitiv de aproape trei miliarde de euro anual, aport esențial pentru echilibrarea balanței comerciale a României, arată reprezentanții Comunității Forestierilor.

Fordaq, Comunitatea Forestierilor și Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – Nostra Silva, solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să-și asume o poziție oficială față de cifra vehiculată în mod fals și față de acuzațiile care afectează capacitatea de export a industriei lemnului, dar și imaginea României.

Considerăm că asimilarea diferenței între „volumul dispărut” dat de Inventarul Forestier Național (IFN) și volumul recoltei de masă lemnoasă evaluat prin Actele de Punere în Valoare (APV) ca tăieri ilegale este o greșeală și o dezinformare, situație care trebuie clarificată și asumată public de către autoritatea tutelară, Ministerul Apelor și Pădurilor – beneficiarul studiului IFN. Un aspect esențial pe care îl aducem în dezbatere este lipsa de logică și de fundamentare a blamării industriei lemnului din România pentru „tăierile ilegale” de păduri. Sensul tăierilor ilegale” trebuie înțeles mai degrabă ca tăieri neautorizate, cu diferite grade de pericol privind afectarea integrității pădurilor, asemănător gradelor de intensitate ale evaziunii fiscale, care însoțeste mersul economiei: de la evaziunea fiscală benignă asociată autoconsumului gospodăriilor populației, la mica evaziune din comerțul tradițional și până la marea evaziune fiscală. Evaziunea fiscală ca și tăierile neautorizate de masă lemnoasă există și vor continua să existe. Sunt necesare măsuri eficiente de combatere și de sancționare, astfel încât să nu îngreuneze mersul economiei naționale, respectiv al economiei forestiere! După cum economia națională nu trebuie culpabilizată în ansamblu pentru evaziune fiscală, nici economia forestieră nu trebuie culpabilizată în ansamblu pentru tăierile ilegale”. Răspunderea este individuală, a fiecărui operator economic, faptele trebuie identificate, dovedite și sancționate, cu concentrarea eforturilor pe zonele de risc și în raport de pericolul social asociat acestora!”, precizează reprezentanții Comunității Forestierilor.

Confuzia voită din Inventarul Forestier Național

Cifra de „20 milioane de metri cubi de lemn tăieri ilegale” a fost prezentată ca fiind rezultat al Inventarului Forestier Național – ciclul II. Fordaq – Comunitatea Forestierilor și Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – Nostra Silva consideră că aceste date reprezintă o dezinformare și o manipulare a opiniei publice din România. IFN-ul evaluează creșterea totală și volumul total al arborilor, nu volumul „comercializabil” evaluat în APV-uri. IFN-ul lucrează cu conceptul de „lemn dispărut”, care include și lemnul mort în urma eliminării naturale a arborilor din arborete.

Ministerul Apelor și Pădurilor – beneficiarul studiului IFN – a făcut o greșeală gravă prin faptul că a recepționat studiul IFN fără componenta de lemn dispărut” și nu a solicitat I.N.C.D.S Marin Dracea clarificarea acestei cifre.

Bineînțeles, există și o responsabilitate directă a conducerii I.N.C.D.S., care a avizat studiul IFN fără componenta de lemn dispărut”. Componenta lemn dispărut” este un indicator esențial al oricărui Inventar Forestier Național, indicator care în corelație cu valoarea creșterii anuale oferă imaginea sintetică a sustenabilității administrării pădurilor și fundamentează raportările privind bilanțul amprentei de carbon pentru segmentul păduri” în cadrul raportărilor României privind combaterea schimbărilor climatice.

Eficiența măsurilor de combatere a tăierilor ilegale

După anul 2014, măsurile de combatere a tăierilor ilegale și urmărirea trasabilității provenienței legale a masei lemnoase s-au dovedit eficiente. Reducerea drastică a lemnului din tăieri ilegale s-a remarcat în fluxurile de import-export. De la exporturi de aproximativ 2 milioane metri cubi de cherestea şi 400.000 metri cubi buştean în 2013 s-a ajuns în perioada 2017-2018 la o scădere a exporturilor de cherestea de molid, până la 0,7 milioane metri cubi. Exporturile de buştean aproape au dispărut şi s-a ajuns la importuri de aproape 3 milioane metri cubi echivalent lemn rotund răşinoase, în 2018.

Ca efect al deficitului de resursă cauzat de reducerea semnificativă a volumelor disponibile din tăieri ilegale, prețurile masei lemnoase au crescut cu aproximativ 250% în perioada 2013-2017.

Reducerea volumelor lemnului din tăieri ilegale s-a văzut cel mai pregnant în apariția unei crize a lemnului de foc, atenția fiind îndreptată asupra acestui segment al pieței lemnului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

FermierinRomania @ Instagram