lege societati agricole

lege societati agricole

A fost promulgată legea care modifică Legea societăților agricole

tractor agricost

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Una dintre clarificările aduse este cea privind modul de transformare a societăților comerciale. „Cererea pentru transformarea societăţii agricole în societate, înmatricularea în registrul comerţului şi radierea din registrul societăţilor agricole, însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării prevăzute se depune la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea agricolă”, se precizează în legea promulgată.

Cererea se soluţionează prin încheiere. În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a încheierii, înscrisurile se comunică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia şi-a stabilit sediul social societatea constituită prin transformare, în vederea înmatriculării în registrul comerţului.

Reorganizarea prin transformare se realizează concomitent cu înfiinţarea în locul societăţii agricole a unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar drepturile şi obligaţiile societăţii agricole care şi-a încetat existenţa se transferă în totalitate în patrimoniul societăţii care se înfiinţează pe baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea agricolă devine societate constituită de la data înmatriculării în registrul comerţului. Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a înscrisurilor.

„Contractele încheiate pentru terenurile agricole, proprietatea asociaţilor, aduse pentru folosinţă în societatea agricolă, se reziliază anterior transformării acesteia în societate. Asociaţii pot arenda terenul agricol societăţii transformate pe bază de contract, în condiţiile legii”, se precizează în lege.

 

 

 

 

FermierinRomania @ Instagram