Evoluția Politicii Agricole Comune sub președinția României

Politici Agricole Comune (PAC):

Conform unui raport prezentat astăzi, 16 iulie a.c., de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Comisia Agri din Parlamentul European a votat următoarele principii ale viitoarei Politici Agricole Comune (PAC):

Plafonarea voluntară a subvențiilor pentru agricultură. Această soluție apără atât interesele marilor fermieri, cât și pe cele ale fermierilor mici și mijlocii. Prin această măsură se va lăsa la latitudinea statelor membre modul de acțiune, însă, evident, cu respectarea anumitor condiții.

Aprobarea unei convergențe progresive. România este avantajată prin creşterea subvenţiei la unitatea de suprafaţă. Astfel, România tinde să se apropie de subvenția la hectar pe care o primesc statele din Europa de Vest. Diferențele existente acum derivă din negocierile România – UE de preaderare la Uniunea Europeană, fiind rezultatul ecartului de dezvoltare a agriculturii românești comparativ cu cele occidentale.

Politica Agricolă Comună după anul 2020, viitoarea PAC, va fi condiționată, în cele din urmă, de viitorul buget comunitar și de cadrul financiar multianual.

Propunerile Comisiei Agri pentru o reformă a PAC în valoare de 365 de miliarde de euro introduc un nou model de finanțare, prin care statele membre vor avea mai multă flexibilitate în modul de utilizare a fondurilor lor și vor putea să-și adapteze programele. Se va identifica un set unic de nouă obiective economice, de mediu și sociale, la nivelul UE, iar fiecare stat membru va trebui să elaboreze un plan strategic care să acopere întreaga perioadă de programare, pentru cei doi piloni: plățile directe și dezvoltarea rurală.

Obiective cheie:

Plățile directe vor fi condiționate de îmbunătățirea cerințelor de mediu și de climă.

Noua PAC va fi mai orientată către fermierii mici și tineri, facilitând astfel reînnoirea generațiilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

FermierinRomania @ Instagram